סופר קופיקס סניף בן יהודה

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח נעמט שמואל – 050-9732785 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%9f-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח נעמט שמואל – 050-9732785 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%9f-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94/