סיגל קרפל

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דרוק מרדכי – 052-7624266 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a4%d7%9c/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דרוק מרדכי – 052-7624266 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a4%d7%9c/