סיטי מרקט

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צארום שלום – 054-8480018 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צארום שלום – 054-8480018 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98/