סיטי מרקט

סופר כללי, בכשרות רגילה
סופר כללי, בכשרות רגילה