סלטוסט

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זגורי אליהו – 054-4607800 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%98/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זגורי אליהו – 054-4607800 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%98/