סנסטזיה

בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%96%d7%99%d7%94/
בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a1%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%96%d7%99%d7%94/