ספא רימונים גלי-כנרת

הנחה בספא רימונים גלי כנרת חברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבספא
הנחה בספא רימונים גלי כנרת חברי קרנות השוטרים ברכישת שובר מן מגוון השוברים שבספא