עוף גריל שמעון

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יצחק שרון – 052-6370197 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יצחק שרון – 052-6370197 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/