עיוני חמארה ומעדניה גלילית

פתוחים ל-take away.
פתוחים ל-take away.