עין אחוזה

בריכה קטנה בערוץ נחל אחוזה שבתחומי העיר חיפה.הבריכה נבנתה על ידי מספר חברים. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 198887 / 743004, מפת סימון שבילים: לא ידוע, מוזמנים לעדכן.
בריכה קטנה בערוץ נחל אחוזה שבתחומי העיר חיפה.הבריכה נבנתה על ידי מספר חברים. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 198887 / 743004, מפת סימון שבילים: לא ידוע, מוזמנים לעדכן.