עין אשד

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=142236&T=%F2%E9%EF%20%E0%F9%E3
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=142236&T=%F2%E9%EF%20%E0%F9%E3