עין א-שמורה

בריכה מלאכותית. צמחיית נחלים לא ממש מאפשרת כניסה אליה
בריכה מלאכותית. צמחיית נחלים לא ממש מאפשרת כניסה אליה