עין גרנה

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=102076&T=%F2%E9%EF%20%E2%F8%F0%E4
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=102076&T=%F2%E9%EF%20%E2%F8%F0%E4