עין ורדה, משגר

18.1.2021 חצי מלא
18.1.2021 חצי מלא