עין זיו

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=984645&T=%F2%E9%EF%20%E6%E9%E5
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=984645&T=%F2%E9%EF%20%E6%E9%E5