עין חדה

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=280921&T=%F2%E9%EF%20%E7%E3%E4
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=280921&T=%F2%E9%EF%20%E7%E3%E4