עין יבקע

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=238811&T=%F2%E9%EF%20%E9%E1%F7%F2
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=238811&T=%F2%E9%EF%20%E9%E1%F7%F2