עין יובל (מעיין תימנה)

המעיין נגיש עם רכב ממש עד המים. לטענת המקומיים המים הם מהמעיין וממי הקולחין שמחלחלים באזור + מכון טיהור שפכים. נראים נקיים
המעיין נגיש עם רכב ממש עד המים. לטענת המקומיים המים הם מהמעיין וממי הקולחין שמחלחלים באזור + מכון טיהור שפכים. נראים נקיים