עין כובס

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=750804&T=%F2%E9%EF%20%EB%E5%E1%F1
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=750804&T=%F2%E9%EF%20%EB%E5%E1%F1