עין מסלע

קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 209642 / 626230, מפת סימון שבילים: מבואות ירושלים מס' 9.
קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 209642 / 626230, מפת סימון שבילים: מבואות ירושלים מס' 9.