עין נטופה

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=76242&T=%F2%E9%EF%20%F0%E8%E5%F4%E4
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=76242&T=%F2%E9%EF%20%F0%E8%E5%F4%E4