עין עלווה

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=864126&T=%F2%E9%EF%20%F2%EC%E5%E5%E4
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=864126&T=%F2%E9%EF%20%F2%EC%E5%E5%E4