עין פוקא עליון

בור מים עם סולם ירידה
בור מים עם סולם ירידה