עין פיזל

מעיין על שביל הגולן מים נקיים זורמים בצינור מהנביעה לתוך הבריכה 5.8.19
מעיין על שביל הגולן מים נקיים זורמים בצינור מהנביעה לתוך הבריכה 5.8.19