עין פרעה

עין פרעה נובע מתוך שקע קטן, שמימיו מובלים דרך שתי אמות מים קדומות וממלאים שתי בריכות מדהימות ההגעה לבריכות קלה ובמרחק של כמה מטרים מהרכב
עין פרעה נובע מתוך שקע קטן, שמימיו מובלים דרך שתי אמות מים קדומות וממלאים שתי בריכות מדהימות ההגעה לבריכות קלה ובמרחק של כמה מטרים מהרכב