עין רקת

לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=71064&T=%F2%E9%EF%20%F8%F7%FA
לפרטים נוספים - http://www.hamaayanot.co.il/home/index.php?page=4&mayan=71064&T=%F2%E9%EF%20%F8%F7%FA