על המחיה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%94/