עמדת כרטוס חצור

בסיס חיל האויר בבחצור, סמוך לשק"לית. שעות פעילות: 24 שעות ביממה
בסיס חיל האויר בבחצור, סמוך לשק"לית. שעות פעילות: 24 שעות ביממה