עמדת כרטוס לוד

כניסה מערבית לאזור התעשייה האווירית, מתחם ש.א.ל, בסמוך לבנק הפועלים. שעות פעילות: 24 שעות ביממה
כניסה מערבית לאזור התעשייה האווירית, מתחם ש.א.ל, בסמוך לבנק הפועלים. שעות פעילות: 24 שעות ביממה