עמדת כרטוס עובדה

בסיס עובדה, סמוך לעמדת הש.ג. שעות פעילות: 24 שעות ביממה
בסיס עובדה, סמוך לעמדת הש.ג. שעות פעילות: 24 שעות ביממה