עמדת כרטוס צומת גולני

מחנה שמשון, צומת גולני, קיר הדרומי בעמדת הש.ג. שעות פעילות: על פי מדיניות הבסיס
מחנה שמשון, צומת גולני, קיר הדרומי בעמדת הש.ג. שעות פעילות: על פי מדיניות הבסיס