עמדת כרטוס קיבוץ כפר-בלום

קייקי כפר בלום, בסמוך למשרדים, בכניסה לאתר.שעות פעילות: בהתאם לשעות פעילות האתר בעונה.
קייקי כפר בלום, בסמוך למשרדים, בכניסה לאתר.שעות פעילות: בהתאם לשעות פעילות האתר בעונה.