עמדת כרטוס קיבוץ צובה

אתר "קיפצובה", בשער הכניסה לאתר. שעות פעילות: 24 שעות ביממה
אתר "קיפצובה", בשער הכניסה לאתר. שעות פעילות: 24 שעות ביממה