עמדת כרטוס קריית הממשלה י-ם

גארח שייח, קריית הממשלה, בניין משרד הבינוי והשיכון, לובי בניין א'. שעות פעילות: א-ה עד השעה 23:00
גארח שייח, קריית הממשלה, בניין משרד הבינוי והשיכון, לובי בניין א'. שעות פעילות: א-ה עד השעה 23:00