עמדת כרטוס שער מנשה

מרכז לבריאות הנפש (במתחם המרכז הקהילתי), מצד ימין לכניסה. שעות פעילות: 24 שעות ביממה.
מרכז לבריאות הנפש (במתחם המרכז הקהילתי), מצד ימין לכניסה. שעות פעילות: 24 שעות ביממה.