עמדת כרטוס תל השומר

מחנה תל השומר, מבנה המרכז לשירות הפרט. הכניסה לגמלאים הינה עם הצגת תעודת "צוות" ותלוש גמלה עדכני. שעות פעילות: 24 שעות ביממה
מחנה תל השומר, מבנה המרכז לשירות הפרט. הכניסה לגמלאים הינה עם הצגת תעודת "צוות" ותלוש גמלה עדכני. שעות פעילות: 24 שעות ביממה