עמינח תלפיות

חבר של קבע (כרטיס כתום) - קניה של עד 1000 ש"ח.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - קניה של עד 1000 ש"ח.