עמל רוזנסקי(ליד קופת חולים רמז והקניון)

מדרכה שטוחה מאוד עם פנסים באמצע, לא ניתן לעבוד במדרכה לנכה
מדרכה שטוחה מאוד עם פנסים באמצע, לא ניתן לעבוד במדרכה לנכה