פאפה באבל ישראל

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זרבי ליאור – 054-2158590 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%90%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זרבי ליאור – 054-2158590 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%90%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/