פארק אביסרור מדרגה לפני כניסה לגן המשחקים

מדרגה לפני כניסה לפארק
מדרגה לפני כניסה לפארק