פונדק השובך

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דיין יוסף – 052-8229841 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%9a/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דיין יוסף – 052-8229841 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%9a/