פופאפ פיצה

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a4-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פריד מרדכי – 052-7680681 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%a4-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94/