פינת הקבב

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מועלם יוסף – 052-7699787 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%91/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מועלם יוסף – 052-7699787 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%91/