פיצה בוגרשוב

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חלמיש צבי – 050-4146347 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%91/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חלמיש צבי – 050-4146347 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%91/