פיצה בר fornetto, תחנת דלק דור אלון, Gesher HaZiv, Israel