פיצה גאראג'

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%92%d7%90%d7%a8%d7%90%d7%92/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%92%d7%90%d7%a8%d7%90%d7%92/