פיצה דומינו סניף פרישמן

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלקיס אליהו – 052-7654183 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלקיס אליהו – 052-7654183 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f/