פיצה האט סניף הנחושת

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמגור חיים – 050-2666690 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%98-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמגור חיים – 050-2666690 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%98-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa/