פיצה עגבניה סניף ברודצקי

פיצרייה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח פרוור דוד – 052-7127061 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a2%d7%92%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a6%d7%a7%d7%99/
פיצרייה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח פרוור דוד – 052-7127061 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a2%d7%92%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a6%d7%a7%d7%99/