פיצה פרגו סניף פנחס רוזן

פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%9f/
פיצרייה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זוהר יהושע – 053-3111033 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%92%d7%95-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%9f/